Produktnavigering

  • Wireless NetworkNär man designar ett trådlöst nätverk är det extra viktigt att förstå miljön där det trådlösa nätverket skall verka. En detaljerad kravspecifikation med tydliga mål för nätverket måste tas fram.

Frågor och specifikationer att gå igenom i ett tidigt skede är:

- Ska det trådlösa nätverket sitta inomhus eller utomhus?

- Vad är det för material i byggnaderna och hur tjocka är väggarna?

- Vilken sorts varor förvaras i området och hur kommer förvaringsmiljön förändras från dag till dag?

Detaljerad analys och informationsinsamling ger grunden till att ta fram rätt kombination av hårdvara och systemkonfiguration för att säkerställa ett driftsäkert nätverk. Här följer nu vår fyrastegsfilosofi i hur vi designar och implementerar ett driftsäkert trådlöst nätverk.

1. Planering och platsanalys

Det första steget, innan man gör en fysisk wifi-testning, är att göra en teoretisk utvärdering baserad på ritningar över området som skall förses med ett trådlöst nätverk. Ritningarna ger en teoretisk täckningskarta som även visar den teoretiska datahastigheten i olika delar av området. Antalet accesspunkter och kanalplanering är en viktig del i designprocessen då accesspunkterna inte får störa varandra, vara för många eller uppsatta för långt ifrån varandra.

När den teoretiska planeringsfasen är slutförd utförs tester och mätningar på den planerade täckningen. Insamling av data och analys görs då på plats och skapar en bas för omkonstruktion, modifiering och justering av arkitekturen. Data skapas genom att använda tillfälliga accesspunkter och klientsimulering.

Detaljerad dokumentation tas fram över resultatet hur optimal täckning och stabilitet uppnås. Under denna fas analyserar vi även möjliga störningar som kan uppstå av till exempel närliggande trådlösa nätverk eller andra sändningsenheter i närheten.

Återkommande analyser på plats är rekommenderade vid jämna mellanrum för att säkerställa en hållbar wifi-arkitektur samt för att upptäcka potentiella problemområden.

2. Hårdvara

Att välja rätt hårdvara är nästa viktiga punkt när man designar och bygger ett trådlöst nätverk. Controllers, accesspunkter, kommunikationsfrekvens och antenner måste väljas med noggrannhet för att matchas optimalt. Faktorer som kapacitet/bandbredd, täckningsområde samt hur det trådlösa nätverket kommunicerar och interagerar med andra nätverk, är viktiga delar när man väljer den ideala hårdvaran och optimerade konfigurationen.

3. Installation

När steg 1 och 2 är utfört är det dags för installation och konfiguration av utrustningen. Vi kan tillhandahålla dessa tjänster eller samarbeta med lokala elektriker för kabeldragning och montering.

När allt är installerat måste firmware uppdateras och konfigureras för att möta kraven som sattes upp i steg 1 och 2.

4. Kontinuerlig driftövervakning

Regelbunden diagnostisering och övervakning av det trådlösa nätverket är viktigt. Ett trådlöst nätverk kan inte bara sättas upp för att sedan låtas vara. Säkerhetsuppdateringar och systemloggar måste utföras och analyseras regelbundet. Fördelaktigt är att sätta upp ett administrationsverktyg på distans för att hålla systemet uppdaterat samt öppna för möjligheten att fastställa och fixa problem inom några minuter. Ett fjärrverktyg tillåter konstant och automatisk övervakning men skapar också systemvarningar när nätverket behöver underhåll, antingen genom fjärradministration eller besök på plats.

Vi rekommenderar att en analys på plats görs en gång per år för att undvik onödiga störningar och stop i nätverket.

Kontakta oss för mer information om trådlösa nätverk.

©2004 - 2021 Tactile Rugged Computers AB
×

Integritetspolicy

In compliance to General Data Protection Regulation, or GDPR, this website may send anonymous data for better user experience, you may opt-in if you agree to do so.

Please visit our Integritetspolicy page to learn how we handle your data. More info can also be found in our GDPR page.

Yes, I agree Learn more
}