Produktnavigering

  • Lokal serviceTactile erbjuder på platsen-service för tekniska service, underhåll samt projektledning.

Projektkonsultation

Osäker på vilken typ av lösning i form av hårdvara och mjukvara er organisation behöver? Tactile projektleder dessa typer av uppdrag med förstudie, implementering och installation. Vi kommer gärna ut och besöker er på plats för att diskutera och demonstrera olika typer av innovativa lösningar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Service och Underhåll

Har ni ett problem eller är osäkra på om er IT infrastruktur är optimal och säker. Tactile kommer ut på plats för felsökning eller för att utföra serviceåtgärder i form av reparation, utbyte eller montering.

©2004 - 2019 Tactile Rugged Computers AB
Integritetspolicy  |  GDPR

Real Time Analytics
}