Produktnavigering

Temperatur

Datorkomponenter är känsliga för låga och höga temperaturer. En dator som utsätts för temperaturer som överstiger komponenternas specifikationer kan gå sönder och gör det ofta efter en tids användning. Komponenter som är extra känsliga i en dator är:

- Displayer

- Kondensatorer

- Chipset kretsar

- Hårddiskar

Det är viktigt att dessa komponenter har utökade egenskaper för att antingen hålla i hög värme, under minusgrader eller vid snabba temperaturskiftningar. Är det en riktigt kall miljö kan det behövas ett inbyggt element i datorn för att hålla en fungerande temperatur. Har utrustningen displayer eller fönster (t.ex. streckkodläsare) bör dessa också värmas. Kylning som fläktar och kylflänsar måste vara konstruerad så de för bort värme från datorn, även när datorn körs i varma förhållanden där luften inte klarar av att föra värmen vidare. Det gäller vid tex. förhållanden då luften är varmare än datorn en het sommardag.

Skiftande temperaturer

De flesta robusta datorer klarar av temporär användning i t.ex. en frysmiljö under kortare perioder. Det brukar även fungera under längre perioder i en lättare kyld miljö. När datorerna är avsedda att användas i extremt kalla miljöer eller frekvent flyttas mellan ”normala” och kalla miljöer krävs specialutrustning anpassad för kyla och dessa skiftande temperaturer. Standarddatorer klarar ofta temperaturer ner till -10 °C vilket är gränsen för normala kylmiljöer. Datorer som används i kallare frysmiljöer med temperaturer ner till -30 °C bör utrustas med ytterligare utrustning som ex. värmeelement.

Stora förändringar i temperaturer är mer påfrestande för utrustningen jämfört med en konstant kyla eller värme. Att ta utrustning långsamt från en normal temperatur till en frysmiljö fungerar oftast bra om den slussas via en lättare kyld miljö, dock uppstår problem om en dator flyttas från ett frysrum på -30 °C till lastbryggan där dagstemperatur råder. Då uppstår kondens som kan leda till att utrustningen går sönder eller blir obrukbar (vid kondens på displayer eller skannerfönster).

Datorer som används i extremt kalla miljöer eller frekvent flyttas kan utrustas med värmeelement. Detta förhindrar utrustningen från att nå de låga temperaturer som förstör komponenter eller orsakar kondens vid förflyttning till ett varmare utrymme. Värmeelement är rekommenderat för utrustning som används under -10 °C. Även pekskärmar och skannerfönster bör vara uppvärmda för att förhindra kondens.

Gå vidare till IP Klasser

©2004 - 2018 Tactile Rugged Computers AB
Integritetspolicy  |  GDPR

Real Time Analytics
}