Produktnavigering

IP klassning

Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange skyddet mot vatten och damm. IP-klassningar består av ett tvåsiffrigt nummer där den första siffran visar graden av skydd mot fasta föremål såsom damm och grus. Den andra siffran visar graden av skydd mot vätskor (vatten). Alltså ju högre IP-klass en produkt möter ju bättre tål den smuts, damm och vatten.

En produkt kan vara olika IP skyddad på olika delar av kapslingen. En Panel PC kan ha en helt vatten och dammtät front, men en mindre skyddad baksida. En sådan produkt kan lämpa sig för inbyggnation eller för användning i en enklare miljö där kraven på IP skydd inte är så hög.

Skyddet mot fasta föremål och damm kan anges av första siffran i 7 olika nivåer, IP0x - IP6x medan skyddet mot vatten (den andra siffran) har 9 olika nivåer, IPx0 - IPx8.

En elartikel märkt med IP 44 har ett skydd där IP4x betyder att artikeln är petskyddad mot föremål som överstiger 1 mm i diameter. Den andra siffran IPx4 innebär att artikeln tål strilande vatten från alla vinklar.

IP5x innebär att lite damm fortfarande kan tränga in i enheten där nivå IPx6 innebär att enheten är helt dammtät. För vattenskyddet gäller IPx7 att produkten är skyddad mot nedsänkning under vatten i 30 minuter innan ett läckage kan uppstå medan IPx8 innebär att enheten är helt vattentät, även då enheten utsätts för ett visst tryck.

Alltså kan en IP54-klassad produkt (som har ett högt dammskydd och tål vattenstänk) vara ett bra val i antingen en mycket smutsig eller dammig miljö eller där det finns risk att produkten från vatten spolat över sig. Dock tål inte IP54 produkter hur mycket finkornigt damm som helst och bör aldrig sänkas ner i vatten.

Nedan beskrivs de olika nivåer av skydd siffrorna symboliserar:

Första siffran IPX_Andra siffran IP_X
0 Inget skydd 0 Inget skydd
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.1 Skyddad mot droppande vatten
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Dammskyddad5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Dammtät6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.

Gå vidare till Industristandard

©2004 - 2018 Tactile Rugged Computers AB
Integritetspolicy  |  GDPR

Real Time Analytics
}